Vånna Inget – Svenska Nätter #16

Last concert of this year’s Svenska Nätter at the ISC Club in Bern was with Vånna Inget from Malmö.