© 2012 Til

@peachmebaby Det är sant. Jag är nog för mycket Fi…

@peachmebaby Det är sant. Jag är nog för mycket Finlandsvenskar… 🙂