© 2012 Til

@kaddlah Mitt modersmål är tyska, men efter knappt…

@kaddlah Mitt modersmål är tyska, men efter knappt 10 år i Finland, pratar jag nu också finska och svenska 🙂