Love Is All…

och så fortsätter Svenska Nätter på ISC Club i Bern med Love Is All från Göteborg…